Hvem ble lurt?

Skrevet den 2019-08-04
Norge for Kristus


Det nærmer seg ubønnhørlig

Av dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme

Årets første julehilsener til det jødiske folk er allerede levert.  Hos oss begynte det med Oslo kommunes erklæring om at man der vil "utrede" boikott av israelske varer, og fortsatte med Mellomkirkelig råds erklæring om at de kristne kanskje snart er utryddet fra Jerusalem.  Vi merker oss spesielt denne påstanden fra generalsekretær Berit Hagen Agøy i Mellomkirkelig råd, fordi den er så infamt bunnfalsk.  Vi får høre at "… Israelske myndigheters plan ser ut til å være å skvise palestinerne ut av Øst-Jerusalem. Uretten vi hører om er hjerteskjærende. Våre palestinske venner forteller at barna deres flytter til utlandet om de får mulighet, familier får sine hus jevnet med jorda – uten tilbud om noe nytt bosted. Venner og familier splittes."

Hun snakker om palestinske arabere som ikke får lov til å bygge boliger uten byggetillatelse, noe man heller ikke får lov til i Norge.  Hun maner frem en diskriminerende konflikt mellom "palestinere og bosettere" og israelere som bygger mur og undergraver grunnlaget for en tostatsløsning.  Hun ser åpenbart ikke at hennes karakteristikker har et rasistisk preg.  Det pågår en enorm forfølgelse av kristne i verden, mens Mellomkirkelig råd er opptatt av å skape inntrykk av at det er i Israel det er verst.

Det er et faktum at Palestina-arabiske kristne diskrimineres og forfølges og at de forlater sine hjemsteder i økende antall.  Dette har vært omtalt i mange år.  Det er imidlertid også et faktum at den kristne befolkningsgruppen i Israel, som den eneste i hele Midtøsten, har vokst med nærmere 300 prosent siden Israel ble en uavhengig stat, og at mange av de kristne som flykter fra Vestbredden velger å slå seg ned i Israel.  Mange av dem drar imidlertid til USA og Europa.

Det som forties av Mellomkirkelig råd er at en vedvarende årsak til de kristnes vanskelige kår i de selvstyrte palestinske områdene er den systematiske diskrimineringen og forfølgelsen de utsettes for av de palestinske selvstyremyndighetene som i årtier har brukt dem som gisler i sin kamp mot de israelske myndighetene.  Dette burde det være god grunn for kirkelige organisasjoner i Norge til å ta opp med norske myndigheter som hjelper til med å finansiere denne politikken, men det gjør ikke Mellomkirkelig råd.  De har i årevis vært besatt av sine anti-israelske anklager som står i veien for en reell omsorg for deres palestinske trosfeller.

Mellomkirkelig råd har allerede all den informasjon de behøver for å erkjenne og innrømme at det nettopp er deres palestinske venner innenfor PLO-regimet som står bak og skaper det problemet for de kristne som de beskylder Israel for.  PLOs langvarige og systematiske etniske rensing av den kristne minoriteten på Vestbredden som Mellomkirkelig råd i mange år har sett mellom fingrene med, er ett av de mange forhold som undergraver grunnlaget for en tostatsløsning.  De palestinske selvstyremyndighetene har mer enn tydelig vist at de ikke arbeider for en tostatsløsning, men har ødeleggelse av den jødiske staten som mål.  Hva det eventuelt ville bety for de palestinske kristne er et spørsmål som burde engasjerebåde Mellomkirkelig råd og norske myndigheter som finansierer politikken.

Det er nylig reist spørsmål blant norske politikere vedrørende finansieringen av palestinske skolebøker som forherliger vold og terror mot den jødiske staten og befolkningen.  Det er imidlertid ingen grunn til å tro at denne kritikken får noen annen virkning enn den samme kritikken som har vært reist mange ganger tidligere.  Det er mange år siden Senter mot antisemittisme informerte Stortingetom dette problemet, og siden har den norske støtten bare økt.

Stortinget burde ha reist flere spørsmål om finansieringen av de palestinske selvstyremyndighetene.  Det er den norske utenriksministeren som forvalter norsk bistand til denne organisasjonen.  I tillegg leder utenriksministeren den internasjonale gruppen av land som samler støtte til den såkalte "tostatsløsningen" hvor man forestiller seg at dette regimet gjennom såkalte "statsbyggende tiltak" skal kvalifisere seg for å bli erklært som en stat med medlemskap i FN.  Den årlige norske støtten ligger nå på om lag 800 millioner kroner.

Det har kommet frem at bare i perioden 2011 – 2018, har den palestinske selvstyremyndigheten som ledes av Mahmoud Abbas overført mer enn 15 milliarder kroner av de innsamlede pengene til finansiering av forskjellige PLO-organisasjoners terrorvirksomhet rettet mot Israel.  At det pågår slik finansiering har norske myndigheter blitt gjort oppmerksom på en rekke ganger, og vi har fått høre at dette har vært nevnt for Abbas ved flere anledninger.  Ingenting har imidlertid vært gjort for effektivt å stanse denne korrupte finansieringen avantisemittisk oppvigleri og terror.  

For den jødiske minoriteten i Norge er alt dette med på å skape den stemningen av frykt og usikkerhet som hvert år preger tiden før Jul.  Vi forstår rett og slett ikke hva det er som skaper og vedlikeholder denne årlige besettende opptatthetenav kritikk, nedsettende omtale og voldelighet mot det som er jødisk.  Men vi holder oss fast og håper at det kanskje på nyåret demper seg litt slik det har gjort før.