Dagens bibelord 15. juni 2024

1. Peter 3,13-17: 13 Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? 14 Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, 15 men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til reg

Dagens bibelord 14. juni 2024

Galaterne 2,11-16:11 Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot rett opp i ansiktet, for oppførselen hans avslørte ham. 12 Før det kom noen fra Jakob, spiste han sammen med dem som ikke var jøder. Men da de fra Jakob kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, for han var redd de omskårne. 1

Dagens bibelord 13. juni 2024

Matteus 5,43-48:43 Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, ⸆ og be for dem som ⸆ forfølger dere. 45 Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettfer

Dagens bibelord 12. juni 2024

Salmene 65,5-14:5 Salig er den som du velger ut og tar inn til deg så han får bo i dine forgårder. Vi vil mette oss med det gode i ditt hus, med det hellige i ditt tempel. 6 Med skremmende gjerninger svarer du oss i rettferdighet, Gud, vår frelser. Alle jordens ender og det ytt

Dagens bibelord 11. juni 2024

1. Korinter 9,19-27:19 Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til slave for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. 20 For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke e

Dagens bibelord 10. juni 2024

Markus 10,17-31:17 Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 18 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! 19 Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal i

Dagens bibelord 9. juni 2024

Johannes 1,35-51:35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36 Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37 De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. 38 Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De sv

Dagens bibelord 8. juni 2024

Matteus 4,18-22:18 En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre: Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. 19 Han sa til dem: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» 20 Straks lot de garna ligge og

Dagens bibelord 7. juni 2024

2. Kongebok 23,1-3:1 På kongens oppfordring samlet alle de eldste i Juda og Jerusalem seg hos ham. 2 Så gikk han opp til Herrens tempel, og sammen med ham gikk alle judeerne og alle innbyggerne i Jerusalem – prestene og profetene, hele folket, både små og store. Han leste opp for dem alt det som st

Dagens bibelord 6. juni 2024

Apostlenes gjerninger 18,1-10:1 Deretter forlot han Aten og kom til Korint. 2 Her traff han en jøde som het Akvilas, født i Pontos. Sammen med sin kone Priskilla var han nylig kommet fra Italia på grunn av keiser Claudius' påbud om at alle jøder skulle forlate Roma. Paulus oppsøkte dem, 3 og fordi

Dagens bibelord 5. juni 2024

Markus 2,13-17:13 Igjen gikk Jesus ut langs sjøen. Mye folk kom til ham, og han underviste dem. 14 Da han gikk videre, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. 15 Senere var Jesus gjest i huset hans, og mange tollere o

Dagens bibelord 4. juni 2024

Salmene 68,4-15:4 Men de rettferdige skal glede seg, fryde seg for Guds ansikt og juble av glede. 5 Syng for Gud! Lovsyng hans navn! Rydd vei for ham som rir gjennom ødemark! Herren er hans navn. Juble for ham! 6 Gud i sin hellige bolig er farløses far og enkers forsvarer.

Dagens bibelord 3. juni 2024

Johannes 8,21-30:21 Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.» 22 Jødene sa da: «Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier: Dit jeg går, kan dere ikke komme?» 23 Han sa til dem: «Dere er nedenfra,

Dagens bibelord 2. juni 2024

Johannes 3,26-30:26 De gikk til Johannes og sa til ham: «Rabbi, han som var sammen med deg på den andre siden av Jordan, og som du vitnet om, han døper nå, og alle går til ham.» 27 Johannes svarte: «Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. 28 Dere er selv mine vitner på