Dagens bibelord 3. oktober 2023

5 Mos 30,11-15: 11 Disse budene som jeg gir deg i dag, er verken ufattelige eller langt borte.12 De er ikke i himmelen, så du må si: «Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem?»13 De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: «Hvem

Dagens bibelord 2. oktober 2023

Mark 1,40-42: 40 En mann som var spedalsk, kom til ham, falt på kne og ba om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.»41 Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!»42 Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren.

Dagens bibelord 1. oktober 2023

Matt 8,14-17: 14 Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber.15 Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham.16 Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var

Dagens bibelord 30. september 2023

Sal 91,9-16: 9 «Du, Herre, er min tilflukt.» Den høyeste har du gjort til din bolig.10 Det skal ikke hende deg noe vondt, ingen plage skal komme nær ditt telt.11 For han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier.12 De skal bære deg på hendene

Dagens bibelord 29. september 2023

Matt 18,1-6: 1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»2 Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem3 og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.4 Den som gjør seg selv liten som

Dagens bibelord 28. september 2023

Jes 53,1-5: 1 Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for?2 Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over.3 Han var for

Dagens bibelord 27. september 2023

Matt 8,5-13: 5 Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp.6 «Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.»7 Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.»8 Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si b

Dagens bibelord 26. september 2023

Rom 15,25-33: 25 Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de hellige der.26 For menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem.27 De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materiel

Dagens bibelord 25. september 2023

2 Tim 1,7-12: 7 For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.8 Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre og heller ikke over meg som er fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet, du også, i den kraft Gud gir. 9 Han har frelst oss

Dagens bibelord 24. september 2023

Joh 11,32-44: 32 Da Maria kom dit Jesus var, og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa: «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.»33 Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne, gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste,34 og han sa: «Hvor har dere

Dagens bibelord 23. september 2023

Job 19,23-27: 23 Om bare mine ord ble skrevet ned, om de ble ført inn i en bokrull,24 formet med griffel av jern og med bly, risset i stein for alltid!25 Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet.26 Når huden er revet av meg og kjøttet er

Dagens bibelord 22. september 2023

1 Kor 15,35-45: 35 Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?»36 Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør.37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag.38 Gud lar det få den

Dagens bibelord 21. september 2023

Hebr 2,14-18: 14 Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen,15 og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet.16 Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg

Dagens bibelord 20. september 2023

Esek 37,10-14: 10 Jeg talte profetord, slik han hadde befalt meg. Da kom det ånd i dem, så de ble levende. De reiste seg opp og sto på føttene. Det var en umåtelig stor hær.11 Så sa han til meg: Menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Hør hva de sier: «Våre knokler er tørket inn, vårt håp er