Dagens bibelord 7. juli 2022

Ordsp 7,1-3: 1 Min sønn, ta vare på mine ord, gjem budene mine hos deg!2 Hold fast på budene, så skal du leve, ta vare på min rettledning som din øyensten!3 Bind dem fast til fingrene, skriv dem på din hjertetavle!

Dagens bibelord 6. juli 2022

Matt 7,21-29: 21 Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved d

Dagens bibelord 5. juli 2022

1 Joh 4,1-6: 1 Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.2 På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det

Dagens bibelord 4. juli 2022

Ef 2,1-10: 1 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres.2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige.3 Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot o

Dagens bibelord 3. juli 2022

Matt 9,35-38: 35 Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage.36 Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter.37

Dagens bibelord 2. juli 2022

Matt 16,24-27: 24 Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.26 Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele

Dagens bibelord 1. juli 2022

Jos 24,19-28: 19 Josva sa til folket: «Dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud, som ikke bærer over med deres lovbrudd og synder.20 Hvis dere forlater Herren og dyrker fremmede guder, vil han igjen føre ulykke over dere og gjøre ende på dere, hvor mye godt

Dagens bibelord 30. juni 2022

Mark 10,17-27: 17 Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?»18 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud!19 Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke

Dagens bibelord 29. juni 2022

Gal 2,1-10: 1 Fjorten år senere reiste jeg igjen opp til Jerusalem, sammen med Barnabas, og jeg tok også Titus med meg.2 Jeg reiste dit på grunn av en åpenbaring. I et eget møte med de mest ansette la jeg fram det evangeliet jeg forkynner blant folkeslagene, for jeg ville ikke løpe, eller ha løpt, f

Dagens bibelord 28. juni 2022

1 Kor 9,24-27: 24 Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den!25 Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner.26 Jeg løper derfor ikke uten å ha

Dagens bibelord 27. juni 2022

Joh 16,25-33: 25 Dette har jeg sagt dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett fram fortelle dere om Far.26 Den dagen skal dere be i mitt navn, jeg trenger ikke spørre Far for dere da.27 For Far selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er

Dagens bibelord 26. juni 2022

Mark 10,13-16: 13 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort.14 Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike

Dagens bibelord 25. juni 2022

Joh 1,35-46: 35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine.36 Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!»37 De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus.38 Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rab

Dagens bibelord 24. juni 2022

Joh 1,1-8: 1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.2 Han var i begynnelsen hos Gud.3 Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til4 i ham, var liv, og livet var menneskenes lys.5 Lyset skinner i mørke