Dagens bibelord 8. desember 2022

Jes 40,1-5: 1 Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud.2 Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder.3 En røst roper:

Dagens bibelord 7. desember 2022

Mark 1,6-8: 6 Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning.7 Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans.8 Jeg har døpt dere med vann, men ha

Dagens bibelord 6. desember 2022

Matt 3,1-3: 1 På den tiden sto døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte:2 «Vend om, for himmelriket er kommet nær!»3 Det er om ham det er sagt ved profeten Jesaja: En røst roper i ødemarken: « Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!»

Dagens bibelord 5. desember 2022

Jes 2,2-5: 2 I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme.3 Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell,

Dagens bibelord 4. desember 2022

Joh 14,1-14: 1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg

Dagens bibelord 3. desember 2022

1 Kor 15,20-28: 20 Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn.21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.23 Men hver i sin tur: Kristus er førs

Dagens bibelord 1. desember 2022

1 Pet 1,3-5: 3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,4 til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere,5 dere som i Guds kraft blir bevart v

Dagens bibelord 30. november 2022

Luk 24,51-53: 51 Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen.52 De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede.53 Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.

Dagens bibelord 29. november 2022

Åp 21,1-5: 1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.2 Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.3 Og jeg hørte fra tronen en høy røst

Dagens bibelord 28. november 2022

Jes 12,1-6: 1 Den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg.2 Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt m

Dagens bibelord 27. november 2022

Matt 21,1-11: 1 Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted2 og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg!3 Og om noen kommer m

Dagens bibelord 26. november 2022

Sál 118,15-23: 15 Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk,16 Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk.17 Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.18 Hardt har Herren

Dagens bibelord 25. november 2022

Joh 2,13-16: 13 Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem.14 På tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der.15 Da laget han seg en svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strød