Dagens bibelord 20. november 2022

Skrevet den 2022-12-04

Joh 9,39-41:

39 Da sa Jesus: «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde.»40 Noen av fariseerne som sto der, hørte dette og sa til ham: «Kanskje vi også er blinde?»41 Jesus svarte: «Var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere: ‘Vi ser!’ Derfor blir deres synd stående.»