02dic.
Formiddagstreff
Fra 12:00 til 14:00
Bønn 🙏🏻
Fra 19:00 til 21:00
04dic.
Haakon Martinsen 🙌🏻
Fra 19:00 til 21:00
06dic.