Til alle i Norge For Kristus

Skrevet den 2020-11-28


Älskade vänner!

Först vill jag tacka er för gåvorna som ni gett oss i denna för oss mycket besvärliga tid. Eftersom alla våra möteshelger blivit inställda under pandemin hamnade vi i ett svårt läge ekonomiskt, tack för att ni står med oss även under jultiden så att vi klarar även denna månad. 

Jag vill också berätta om en nyhet för er innan det blir offentlig, vi vill att ni skall få denna information först.

Marie och jag har fått en kallelse som pastorspar till Citykyrkan i Älmhult, det är den församlingen som som kanal 10 i Sverige utgår ifrån (även kanal 10 Norge startades av Citykyrkan). Pastor Börje Claesson som idag är 80 år kommer att sluta som pastor och församlingen har frågat oss om vi kan tänka oss att gå in i den tjänsten och efterträda honom. Vi har tackat ja till denna kallelse och kommer att börja där den första Januari 2021. 

Detta kommer att innebära mycket jobb för oss eftersom församlingen har ett stort arbete både i Småland där man även har fem utpostförsamlingar, samt kanal 10 Sverige  och ett stort tv arbete i Asien med 100 församlingar i Indien knutna till arbetet. 

Vi har dock ställt ett villkor för detta och det är att vi kommer att fortsätta verka i menigheten här i Sarpsborg, jag kommer att fortsätta mötena på tisdagarna även framöver och bistå Arne och Lajla så mycket jag kan. Däremot kommer vi inte att kunna resa till andra församlingar i Norge på helgerna och veckorna i framtiden, vi kommer att fokusera på församlingen i Älmhult och arbetet där. 

Vi tror att detta är Guds plan för oss just nu och att banden mellan Sverige och Norge kommer att stärkas. Detta tror jag är viktigt eftersom fienden har försökt att använda korona pandemin till att så splittring mellan våra länder. Vi känner en glädje i detta steg eftersom vi inte behöver lämna Norge för Kristus utan att vi utökar vårt område till Sverige också. 

Tillsammans skall vi Segra !


Kärlek
Stefan & Marie