Kjære medlemmer og møtebesøkende!

Skrevet den 2020-12-27


Kjære medlemmer og møtebesøkende!

Denne julen har vært en annerledes Jul enn kanskje vi alle har opplevet noen gang.

I fm. Med det sataniske koronaangrepet på verdens land, i år så har vi i Menigheten Norge For Kristus ikke innstilt noen form for møter selv om det til tider har vært direkte lavere møtebesøk. Til gjengjeld har vi aldri sendt ut så mange møter både via Tv og Facebook. Så totalt har vi nådd ut til langt flere enn mot en tilstand uten korona.

Nå er det slik at mange av oss både medlemmer og ikke har opplevet å bli smittet av dette virus. Dette har ført til at mange har hatt store problemer, og noen har vært innom sykehuset.

Det vi imidlertid er glade for er at samtlige har kommet og er i ferd med å komme seg gjennom disse tider. Selv har jeg vært ganske dårlig de siste 12 dager.

Mange har stilt seg følgende spørsmål: hvordan er det mulig at så mange i fra vår sammenheng, har blitt offer for dette virus, dersom vi har en Gud som ikke bare er vår frelser, men også vår beskytter og lege.

Jeg skal forsøke å gi noen svar på det.

For det første er vi og befinner oss i en verden som er styrt av den onde. Jesus sier i

Joh. 16-33 Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.

Salme 34.20 Mange er den rettferdiges ulykker/plager, men Herren utfrir ham av dem alle.

Apg. 14-22 idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.

Jeg prøver ikke her å forklare at, sykdommer og plager, er noe man ikke behøver og erfare, men at Herren er den som utfrir fra plager.

Noe av det jeg har tenkt på er at: Guds menighet er sannhetens grunnvoll og støtte, og dødsrikets porter skal ingen makt ha over den.  

Når det gjelder dager som kommer, nå er det slik at all møtevirksomhet i Sarpsborg er innstilt tom 070121. Vi får komme tilbake til oppstart nærmere.

Uansett så vil Herren vende dette til det gode, det er nemlig ikke slik at den som stoler på Herren ikke er trygg, selvfølgelig er han det!!! Jeg personlig tror at Herren har planlagt en kraftig revansj i dager som kommer, hvor snakket om massevaksinasjoner skal byttes ut med massehelbredelser.

Til slutt: noen vers til fra: Jeremia 29:11 sier at Gud har fredstanker med oss, ikke tanker til ulykke! 

Og hele Salme 91 forkynner om Guds beskyttelse og helse.

Vi tror mer på det enn på aviser og TV.

Hilsen

Arne Lund