2023-06-25

Den lidelse som fører til lydighet, seier og framgang (25.06.23)

Arne Lund taler om den lidelse som fører til lydighet, seier og framgang. 
Innledning om visjon.
Fra menigheten Norge for Kristus 25.06.2023.