2020-01-20

Frimodighet i Herren

Stefan Salmonsson taler på Victoria i Sarpsborg. I menigheten Norge for Kristus.