2019-12-29

Kom til nådestolen

Nyttårskonferansen!
Stefan Salmonsson taler på Misjonshuset i Sarpsborg i Menigheten Norge for Kristus