2021-10-17

Profetier og profetisk tale (17.10.21)

Arne Lund taler om hvordan vi skal forholde oss til profetier og det å profetere. Fra menigheten Norge for Kristus 17.10.2021.