2019-12-29

En sesong av forløsning

Nyttårskonferansen!
Stefan Salmonsson taler på Victoria i Sarpsborg i Menigheten Norge for Kristus