2023-06-17

Åke Carlson (17.06.23) 2.time

Åke Carlson taler på menigheten Norge for Kristus sitt helbredelse og befrielsesseminar 17.06.2023. 2.time.