2020-01-11

Gud kan bruke det som ingenting er

Arne Lund taler fra Misjonshuset i Sarpsborg i menigheten Norge for Kristus.