2023-06-04

Lovløshetens hemmelighet (04.06.23)

Arne Lund taler om lovløshetens hemmelighet.
Fra menigheten Norge for Kristus 04.06.2023.