2023-08-06

Troens liv og hemmelighet (06.08.23)

Arne Lund taler om troens liv og hemmelighet.
Fra menigheten Norge for Kristus 06.08.2023.