2023-07-23

Det å leve et liv i takknemlighet (23.07.23)

Helge Frøvik taler om det å leve et liv i takknemlighet.
Fra menigheten Norge for Kristus 23.07.2023.