2020-01-04

Tilgivelsens kraft

Arne Lund taler på Misjonshuset i Sarpsborg i Menigheten Norge for Kristus