2023-06-18

Åke Carlson (18.06.23)

Åke Carlson taler på menigheten Norge for Kristus sitt helbredelse og befrielsesseminar 18.06.2023.