2021-11-23

Den rette vind (23.11.21)

Stefan Salmonsson preker om "Den rette vind" (jeg vil løfte mine vinger som ørnen).

Fra menigheten Norge for Kristus 23.11.2021.