2023-08-20

Hva nåden utretter (20.08.23)

Arne Lund sin preken "Hva nåden utretter".
Fra menigheten Norge for Kristus 20.08.2023.