2021-11-16

Min Fader som er i himmelen (16.11.21)

Stefan Salmonsson taler om vår himmelske Far. Fra menigheten Norge for Kristus 16.11.2021.