2020-09-06

Arne Lund 6. september

Arne Lund taker I menigheten Norge for Kristus i Sarpsborg