2020-09-01

Stefan Salmonsson 1. september

Stefan Salmonsson taker I menigheten Norge for Kristus i Sarpsborg